Παρεμβάσεις

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΜε τον νέο νόμο για το άσυλο, η χώρα μας αποκτά ξανά μεταναστευτική πολιτική και διαχωρίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα από το προσφυγικό. Πρόκειται για μία ακόμη βασική δέσμευσή μας, την οποία υλοποιούμε ταχύτατα βάζοντας τάξη στο χαοτικό τοπίο των 67.000 και 14.000, αντιστοίχως, εκκρεμών αιτήσεων και προσφυγών, των αστελέχωτων δομών και των ιδεοληψιών, που άφησε πίσω της η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.  
Καταρχήν, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα ομόψυχα και ρεαλιστικά. Είμαστε Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και δεν αποδίδουμε πολιτικούς χαρακτηρισμούς στις έλλογες αγωνίες των πολιτών για την καθημερινότητα και το μέλλον τους. Εμβαθύνουμε τον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους των ΟΤΑ, διασφαλίζοντας την ενότητα των δράσεών μας με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας. Η προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων απορρέει από τη διεθνή και ευρωπαϊκή έννομη τάξη, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το κυριαρχικό δικαίωμα της προστασίας των συνόρων μας, που επαφίεται στον πατριωτισμό μας και εντατικοποιείται σε Αιγαίο και Έβρο.
Επιπλέον της στελέχωσης των δομών, επιταχύνουμε και αυστηροποιούμε τις διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, ενώ δημιουργούμε προαναχωρησιακά κέντρα για όσους δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες και δεν δικαιούνται επικουρική προστασία. Η εξέταση των αιτημάτων θα διαρκεί, καταρχήν, από 6 έως 9 μήνες για την κανονική διαδικασία και από 20 έως 30 ημέρες για την ταχύρρυθμη. Όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς λειτουργίας των κέντρων, θα έρχονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο διακοπής της στέγασης και τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης ποινικών αδικημάτων, ενώ οι αιτήσεις τους θα εξετάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και η μη συμμόρφωσή τους θα λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο ικανό να παρακινήσει τη διαδικασία επιστροφής τους. Η προσφυγή στον δεύτερο βαθμό συνεχίζει να υφίσταται, αλλά οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών θα στελεχώνονται από δικαστικούς λειτουργούς, ενώ οι προσφυγές στα δικαστήρια μεταφέρονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που μπορούν να ανταποκριθούν με ταχύτητα στην εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως. Οι επαναπροωθήσεις και οι επιστροφές των μη δικαιουμένων διεθνούς προστασίας θα πραγματοποιούνται κανονικά και στόχος μας είναι να φτάσουν τις 10.000 έως το τέλος του 2020, αντί των 1806 που πραγματοποίησε η προηγούμενη Κυβέρνηση μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Παράλληλα, παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα, τα οποία ευνοούσαν μέχρι πρότινος τη μετανάστευση υπό τον μανδύα του αιτούντος άσυλο. Με τις νέες ρυθμίσεις ο αιτών δύναται να εργαστεί, αφού παρέλθουν έξι μήνες από την υποβολή του αιτήματός του και δεν έχει – χωρίς δική του υπαιτιότητα – εκδοθεί απόφαση, ενώ στην περίπτωση, που αυτή είναι απορριπτική, η πρόσβαση στην εργασία θα ανακαλείται. Επίσης, μέσω της κατάρτισης λιστών ασφαλών χωρών καταγωγής και τρίτων χωρών, θα επιταχύνονται η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων και οι επιστροφές. Εφόσον ο αιτών προέρχεται ή έχει διέλθει από ασφαλή χώρα, συνεπάγεται ότι η αίτησή του απορρίπτεται ή, αντίστοιχα, ότι η Ελλάδα δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός του. Στο πλαίσιο αυτό, απαλείφεται το μετατραυματικό στρες ως λόγος ευαλωτότητας, το οποίο χρησιμοποιείτο κατά κόρον προκειμένου να αποφεύγονται οι επαναπροωθήσεις στην Τουρκία. Οι ιατρικές βεβαιώσεις, δε, στο σύνολό τους, θα χορηγούνται μόνο από δημόσια νοσοκομεία και δημόσιους φορείς.
Πέραν του νέου νόμου, ο οποίος μεριμνά για τους πρόσφυγες, η Κυβέρνησή μας μάχεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τη διεθνοποίηση του ζητήματος. Το άσυλο είναι ιερό και πρέπει να χορηγείται σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το μεταναστευτικό, όμως, είναι εξαιρετικά σύνθετο και παγκόσμιο. Η χώρα μας δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της, ούτε διαθέτει τις υποδομές και τον πληθυσμό, ώστε να φιλοξενήσει και να αφομοιώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τόσο οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, όσο και οι φίλοι μας σε Ασία και Αφρική, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν είμαστε κυβέρνηση διεθνιστών, όπως οι προκάτοχοί μας, αλλά  η Ελληνική Κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα συμφέροντα και την ασφάλεια της Πατρίδας.  


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑΟι στόχοι της ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων είναι αλληλένδετοι, αφού οι δεύτερες διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της πρώτης. Αυτό είναι το «μείγμα» του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίσαμε στη Βουλή – με εξαιρετικά ισχυρή πλειοψηφία – και περιλαμβάνει διατάξεις, που στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα, μειώνουν τη γραφειοκρατία και έχουν κοινωνικό πρόσημο.
Καταρχήν, λαμβάνονται μέτρα για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα και αναδιαρθρώνεται το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκριμένα, η δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, που εξασφαλίζει την πρόσβαση των επενδυτών σε γεωχωρικά δεδομένα, η επέκταση του συντελεστή δόμησης για τις στρατηγικές επενδύσεις και η εναρμόνιση της νομοθεσίας για τα επιχειρηματικά πάρκα και τους περιβαλλοντικούς όρους εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν την αναθέρμανση της βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, η θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προγραμματισμού και εκτέλεσης των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, μέσω του οποίου διορθώνεται η αναντιστοιχία, που υπήρχε σε σχέση με το έτερο σκέλος του ΠΔΕ, που συγχρηματοδοτείται με την ΕΕ και είναι ρυθμισμένο και οριοθετημένο.
Παράλληλα, επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, που θα συμβάλλει στην ισχυρή και απρόσκοπτη ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της χώρας τις επόμενες δεκαετίες. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, το  Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης θα αναβαθμίσουν εκ βάθρων την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η από 1/1/2021 υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων στα διοικητικά δικαστήρια, η καθιέρωση της ψηφιακής δικογραφίας και η εισαγωγή της τηλεσυνεδρίασης οδηγούν τη μετάβαση της δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή.  
Συγχρόνως, ορίζονται κρίσιμες παράμετροι για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Αφενός μεν, προάγεται η πλήρης απασχόληση και καταπολεμώνται η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή, ενώ ευνοούνται οι συλλογικές συμβάσεις και προστατεύονται οι θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αφετέρου, με την αρμοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τους πρώην φορείς, που έχουν απορροφηθεί από τον ΕΦΚΑ, υπολογίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης νέων συντάξεων θα μειωθεί κατά δύο μήνες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προστίθεται σε μία σειρά οργανωτικών αλλαγών, που πραγματοποιεί το Υπουργείο Εργασίας από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής μας, ώστε να αντιμετωπίσει το απαράδεκτο φαινόμενο των εκκρεμών συντάξεων και, ειδικότερα, να εκδοθούν οι 1.058.748 που άφησε πίσω της Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Περαιτέρω, αποκαθίσταται η κανονικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ξεπερνιούνται διοικητικές αγκυλώσεις. Το αδικαιολόγητο σύστημα εισαγωγής «με ή χωρίς εξετάσεις» καταργήθηκε και επανέρχονται οι Πανελλαδικές για όλες τις σχολές, που ανακτούν το κύρος τους και την ενιαία αντιμετώπισή τους, ενώ απλουστεύονται οι διαδικασίες διαχείρισης των μεταπτυχιακών, με στόχο την προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας συναρτήσει της ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων. Επίσης, επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων από το πρώην ΣΑΕΠ, που κρατά παγιδευμένους χιλιάδες αποφοίτους.
Κάθε μέρα, που περνά, η Πατρίδα μας πατά ολοένα και πιο γερά στα πόδια της και καθίσταται αυτοδύναμη. Μετά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τη βελτίωση των 120 δόσεων, την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), ήρθε το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» προκειμένου να ξεκλειδώσουμε επενδύσεις και να δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας, ενώ έπονται η τριετής αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή και η μείωση των φορολογικών συντελεστών που αναφέρονται, ήδη, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.  Από την πρώτη ημέρα της θητείας της, η Κυβέρνησή μας υλοποιεί τις προγραμματικές της δεσμεύσεις με συνέπεια και ταχύτητα, τιμώντας την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων με έργα και όχι ευχολόγια.  

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

ΚΕΛΛΑΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και από τη σημερινή διαβεβαίωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, πως δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί με επιπλέον μεταφορά μεταναστών η δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο και πως το Κυψελοχώρι, ως δεύτερη δομή φιλοξενίας, “έχει σβηστεί από το χάρτη”. Η Πολιτεία θα πρέπει με οργανωμένο σχέδιο, σε συνεργασία με τοπικές αρχές και με διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, να καταστήσει βιώσιμη και λειτουργική τη φιλοξενία των αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα».
 
Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων στην ενημερωτική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε  με πρωτοβουλία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοίδη, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Κέλλας.

Ο αν. Γεν. Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ εστίασε στα εξής δεδομένα:

«Το μεταναστευτικό είναι ένα γεωπολιτικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό θέμα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εθνικό ζήτημα, το βάρος του οποίου είναι αδύνατον να το σηκώσει αποκλειστικά η χώρα μας. Το τελευταίο διάστημα, αν και η Κυβέρνησή μας έχει ενισχύσει τη φύλαξη των συνόρων, έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές στην πατρίδα μας. Τα νησιά μας ασφυκτιούν και το σχέδιο του Υπουργείου είναι η μεταφορά μεταναστών στην ενδοχώρα. Αυτό πρέπει να γίνει οργανωμένα, με δικαιοσύνη και αναλογικότητα, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ενώ όπως μας διαβεβαίωσε και σήμερα ο κ. Υπουργός, θα υπάρξει άμεση επαναπροώθηση προς την Τουρκία, όσων απορριφθεί η αίτηση ασύλου».   

Τέλος, με αφορμή την επικείμενη φιλοξενία προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο της Καρίτσας και τις αντιδράσεις που προκάλεσε  
στους κατοίκους και όμορων περιοχών, ο κ. Κέλλας τόνισε πως “θα πρέπει να γίνει κατανοητή σε  όλους η αναγκαιότητα διαλόγου με την τοπική κοινωνία, που δεν πρέπει να ενημερώνεται από τον τύπο για μια τέτοια εξέλιξη, που θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων”.


 

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Κέλλας: Οφείλουμε να διαχωρίσουμε το μεταναστευτικό από το προσφυγικό«Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, που έχουν κλείσει τα σύνορά τους και έχουν αφήσει την Ελλάδα να σηκώσει μόνη της το βάρος, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αλληλεγγύη δεν συνεπάγεται μόνο τη μεταφορά πόρων, αλλά τη συλλογική αντιμετώπιση ενός διεθνούς ζητήματος, που είναι βαθύτατα γεωπολιτικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό.
Μόλις 2 στους 10, από όσους εισέρχονται στη χώρα μας, είναι Σύριοι, ενώ το 50% προέρχεται από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, που είναι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οικονομικοί μετανάστες. Το διεθνές δίκαιο ορίζει ξεκάθαρα το καθεστώς του πρόσφυγα, ενώ το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση προβλέπει την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, ώστε να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί να μεταναστεύουν.»
Τα ανωτέρω τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Βουλευτής Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας, σχετικά με την κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, κατά την ομιλία του στο Στρασβούργο με θέμα την κρατική ασφάλεια και την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, στην κοινή διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, προσθέτοντας:
«Οι οργανισμοί, στους οποίους συμμετέχουμε, οφείλουν να διακρίνουν τα δύο φαινόμενα, ενώ οι υπηρεσίες μας πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση φιλτράροντας την είσοδο όσων προέρχονται από περιοχές, όπου δρούσαν τρομοκρατικές οργανώσεις. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των κρατών της Νότιας Μεσογείου, προκειμένου να φυλάσσουμε τα σύνορα της Ευρώπης διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την αρμονική συνύπαρξή στη διαπεριφέρειά μας».
Περαιτέρω, ο Λαρισαίος πολιτικός εστίασε στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία, σημειώνοντας:
«Οφείλουμε να συνδυάσουμε αποτελεσματικότερα τη νομοθεσία και τον πολιτισμό μας με την εξωτερική ασφάλεια. Πεποίθηση του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι πως όλα βασίζονται στην παιδεία.
Η ΕΕ έχει προβλέψει πόρους για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της εκπαίδευσης, ενώ η Οδηγία 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζει την “ποινικοποίηση της εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και της αυτοδιδασκαλίας μέσω ίντερνετ ή άλλου διδακτικού υλικού”».
Τέλος, ο κ. Κέλλας, ως Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου, κάλεσε τους ευρωπαίους ομολόγους του, που συμμετέχουν στον οργανισμό, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της περιοχής, προτείνοντας:
«Συγχρόνως, στις εξωτερικές μας σχέσεις, προωθούμε συμφωνίες ενισχυμένης συνεργασίας ή ελεύθερου εμπορίου, που συμπεριλαμβάνουν την ασφάλεια και τη διασύνδεση στον ανθρωπιστικό τομέα.
Κατ’ ακολουθίαν, στις συμφωνίες αυτές, θα πρέπει να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική διάσταση εξαπλώνοντας τη δημοκρατία, την ελευθερία και τις αξίες μας, ώστε να επιτύχουμε υψηλότερη ανθρώπινη ανάπτυξη που συνιστά τη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης των εθνών και των κοινωνιών του πλανήτη».

Σελίδα 1 από 26

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.