ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΟ ΚΕΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟ ΣΙΟΥΦΑ - ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑ Α.Ε

Από κοινού πρόταση Νόμου κατέθεσαν οι βουλευτές ΝΔ του Ν. Λάρισας και Ν. Καρδίτσας κκ Χρήστος Κέλλας και Παύλος Σιούφας αντίστοιχα με θέμα την << Διαγραφή καταχωρήσεων από τον Τειρεσία Α. Ε>> που έχουν γίνει από 1/7/2010 έως 28/2/2013.

Αναλυτικά η πρόταση Νόμου των δύο βουλευτών:

 


Μία μεγάλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών βρέθηκε λόγω της κρίσεως και των επιπτώσεών της σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση. Κυρίως στη δύσκολη αυτή θέση βρέθηκαν επιχειρηματίες, έμποροι και αγρότες. Από τον Σεπτέμβριο του έτους 2008 που ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση, άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα στον επιχειρηματικό, εμπορικό και αγροτικό κόσμο τα οποία "συν τω χρόνω" διογκώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτά μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και τις εξ αυτού περικοπές των μισθών και συντάξεων λόγω της μείωσης της κατανάλωσης και της εμφανισθείσας έλλειψης ρευστότητας έγιναν πια ανυπέρβλητα. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η μεγάλη πλειοψηφία όλων των άνω προσώπων να εκτεθούν στις συναλλαγές τους με τις Τράπεζες και με τρίτους και έτσι να καταχωρηθούν στα Αρχεία που τηρεί η "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.".


Η διαγραφή των καταχωρήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. όπως προτείνεται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων συνθηκών στην αγορά, στην επανεκτίμηση πολλών επιχειρηματικών δράσεων, αλλά και στην τόνωση του εν γένει επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.


Με το άρθρο 1:    Προβλέπεται και επιβάλλεται η κατάργηση όλων των καταχωρήσεων από τα Αρχεία της "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε." που έχουν γίνει μετά την 1-7-2010 και μέχρι την 28-2-2013. Η διαγραφή αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα για μη πληρωθέντα κάθε μορφής αξιόγραφα, διαταγές πληρωμής, καταγγελίες συμβάσεων τραπεζικών δανείων ή άλλου είδους πιστώσεων, κατασχέσεις, προσημειώσεις ακινήτων, επιταγές προς πληρωμήν και προγράμματα πλειστηριασμών.
Με το άρθρο 2:    Προβλέπεται η απαγόρευση στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. διατήρησης οιουδήποτε Αρχείου για τα άνω πρόσωπο για καταχωρήσεις που έγιναν μετά την 1-7-2010 μέχρι τις 28-2-2012.
Με το άρθρο 3:    Επιβάλλεται η απαγόρευση στα πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλο πρόσωπο που έχει λάβει γνώση των Αρχείων να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχεία αυτών.
Με το άρθρο 4:    Προβλέπεται ο ποινικός καταλογισμός για τους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος.


Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.